Facebook

Twitter

Copyright 2017 Nguyen Do Lawyers.

9:00 - 17:30

Thứ Hai - Thứ Sáu

+84 916 799 686

+61 401 399 996 (Zalo & Viber)

Facebook

LinkedIn

Search
Menu
 

Bộ Nội vụ Úc công bố Báo cáo Chương trình nhập cư năm 2017-2018 (phần 2)

Bộ Nội vụ Úc công bố Báo cáo Chương trình nhập cư năm 2017-2018 (phần 2)

Chương trình nhập cư Úc theo các dòng nhập cư

Người nhập cư tới Úc được chọn theo ba dòng visa theo hạn mức cho trước, bao gồm: Dòng nhập cư diện tay nghề, Dòng nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình và Dòng nhập cư diện hội tụ đủ điều kiện đặc biệt; ngoài ra, Chính Phủ còn có một Chương trình thị thực dành riêng cho trẻ em không quy định hạn mức.

Đối với dòng nhập cư diện tay nghề

Hầu hết những người nhập cư phải vượt qua một bài kiểm tra tính điểm, có kỹ năng làm việc cụ thể, được các nhà tuyển dụng chỉ định, có những liên kết khác với Úc hoặc có những kỹ năng về đầu tư hoặc kinh doanh, đưa đủ vốn tới Úc để thành lập doanh nghiệp hoặc đầu tư mang lại lợi ích cho Úc. Hạng mục này được thiết kế để nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế và bù đắp những thiếu hụt về tay nghề trên thị trường lao động.

Theo Báo cáo Chương trình nhập cư năm 2017-2018, dòng nhập cư diện tay nghề chiếm phần lớn thị thực dài hạn với 111.099 hồ sơ nhập cư, tương đương 68,4% tổng số hồ sơ của chương trình nhập cư dài hạn. Trong đó, 49,7% dành cho những người đến từ ngoài nước Úc (55.246 trường hợp) và 50,3% dành cho những người hiện đang tạm trú ở Úc (55.853 trường hợp). So với năm 2016-2017, số lượng nhập cư theo diện tay nghề năm nay đã giảm 18,2%. Người nhập cư diện này đi theo các hình thức cụ thể như sau:

Hình thức nhập cư

Số lượng (người)

Trọng số trong toàn Dòng nhập cư diện tay nghề (%)

Nhà tuyển dụng bảo lãnh

35.528

31,98%

Cơ chế nhập cư bảo lãnh theo vùng  miền (RSMS)

6221

5,60%

Cơ chế nhà tuyển dụng bảo lãnh (ENS)

29.307

26,38%

Dân nhập cư có kỹ năng cơ bản (GSM)

68.111

61,31%

Kỹ năng độc lập

39.137

35,23%

Kỹ năng do Chính phủ tiểu bang bảo lãnh

27.400

24,66%

Kỹ năng theo vùng miền

1.574

1,42%

Chương trình đầu tư và đổi mới kinh doanh (BIIP)

7.260

6,53%

Tài năng xuất chúng

200

0,18%

Tổng số

111.099

100%

Lĩnh vực nghề nghiệp chủ yếu của những người được cấp thị thực theo dòng nhập cư diện tay nghề, phân theo cấp độ nhóm nghề của Tổ chức Việc làm và Phân loại tiêu chuẩn Úc – New Zealand, bao gồm: Chuyên gia (66,1%), Kỹ thuật viên và nhân viên giao dịch (13,3%), Nhà quản lý (8,8%).

Đối với dòng nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình

Người nhập cư được lựa chọn trên cơ sở mối quan hệ gia đình với một người bảo lãnh ở Úc, thông thường là vợ hoặc chồng, con cái còn phụ thuộc và cha mẹ. Hạng mục này cho phép người có quốc tịch Úc được bảo lãnh người thân đang ở Việt Nam đến Úc đoàn tụ.

Năm 2017-2018, số lượng nhập cư theo gia đình là 47.732 người (chiếm 29,4% trong kết quả chương trình nhập cư tổng thể). Người nhập cư theo diện này được chia theo các hình thức sau:

Hình thức nhập cư

Số lượng (người)

Trọng số trong toàn Dòng nhập cư theo gia đình (%)

Bảo lãnh vợ hoặc chồng

39.799

83,38%

            Vợ/chồng chính thức

36.767

77,03%

            Hôn phu/hôn thê

3.032

6,35%

Bảo lãnh cho cha mẹ

7.371

15,44%

            Có đóng góp phí

6.015

12,60%

            Không đóng góp phí

1.356

2,84%

Diện đoàn tụ gia đình khác

562

1,18%

            Người chăm sóc người thân

370

0,78%

            Thân nhân còn lại

56

0,12%

            Thân nhân cao tuổi sống phụ thuộc

3

0,01%

            Thân nhân mồ côi

133

0,28%

Tổng số

47.732

100%

 

Đối với dòng nhập cư diện hội tụ đủ điều kiện đặc biệt

Diện này bao gồm những người có hoàn cảnh đặc biệt không phù hợp với các hạng mục khác. Hạng mục này xem xét các trường hợp cư dân cũ đã không xin được quốc tịch Úc và đang mong muốn trở về Úc với tư cách là thường trú nhân.

Kết quả đối với dòng nhập cư diện hội tụ đủ điều kiện đặc biệt trong năm 2017-2018 là 236 trường hợp. Đây là những trường hợp được đảm bảo theo quyền Can thiệp của Bộ trưởng trên danh nghĩa thị thực cho cư dân đang cư trú tại Úc.

Đối với chương trình Thị thực cho trẻ em

Dạng thị thực này cho phép trẻ em được tới Úc đoàn tụ với cha mẹ. Kể từ năm 2015-2016, chương trình dành cho trẻ em đã được thực hiện dựa trên nhu cầu xin thị thực, không bị giới hạn số lượng nhưng vẫn phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hạn mức chung của Chương trình nhập cư tổng thể.

Năm 2017-2018, số trẻ em được cấp thị thực theo chương trình này là 3.350 trường hợp, chiếm 2,1% tổng số người được nhập cư dài hạn. 81,3% trong số đó đang sống bên ngoài nước Úc. Nhìn chung, lượng nhập cư theo chương trình Thị thực cho trẻ em không có nhiều biến động trong 10 năm trở lại đây.

Nguyên Đỗ

Báo Doanh nhân Việt Úc