Facebook

Twitter

Copyright 2017 Nguyen Do Lawyers.

9:00 - 17:30

Thứ Hai - Thứ Sáu

+84 916 799 686

+61 401 399 996 (Zalo & Viber)

Facebook

LinkedIn

Search
Menu
 

Báo cáo tổng hợp về các vụ việc được đệ trình lên AAT trong năm 2019

Báo cáo tổng hợp về các vụ việc được đệ trình lên AAT trong năm 2019

 

Nội dung vụ việc

Số lượng

đệ trình

Số vụ đã

 hoàn thành

Số vụ việc đang xử lý tới hiện tại

Tỷ lệ hoàn thành vụ việc sau 12 tháng kể từ khi tiếp nhận

Tỷ lệ được AAT đưa ra phán quyết thay đổi so với phán quyết ban đầu

Freedom of Information

16

15

70

60%

33%

General

3,005

2,753

4,203

77%

29%

Australian citizenship

443

331

578

82%

28%

Centrelink (2nd review)

1,188

999

1,281

90%

19%

Visa-related decisions relating to character

162

119

139

90%

33%

Workers' Compensation

644

746

1,497

50%

37%

Other

568

558

708

84%

38%

Migration & Refugee

19,191

12,399

66,515

27%

29%

Migration

13,230

10,844

41,411

28%

31%

Refugee

5,961

1,555

25,104

21%

12%

National Disability Insurance Scheme

1,040

779

930

87%

67%

Security

2

3

7

67%

0%

Small Business Taxation

173

34

258

100%

39%

Social Services & Child Support

8,155

8,746

2,682

>99%

23%

Centrelink (1st review)

6,783

7,443

1,863

>99%

21%

Child Support

1,256

1,190

781

99%

37%

Paid Parental Leave

116

113

38

100%

7%

Taxation & Commercial

447

422

1,439

59%

40%

Taxation

320

356

1,250

53%

43%

Other

127

66

189

77%

21%

Veterans' Appeals

93

175

238

57%

34%

AAT

32,122

25,326

76,342

60%

28%

 

Bảng báo cáo tổng hợp các vụ việc được đệ trình lên AAT trong năm 2019.

Nguồn: Toà Phúc thẩm Hành chính Úc (AAT).

 

Theo báo cáo mới của Toà Phúc thẩm Hành chính Úc (AAT), trong năm 2019 có tổng cộng là 32,122 vụ việc được đệ trình lên AAT, số lượng đã giải quyết xong là 25,326 vụ (xấp xỉ 78,84%) với thời gian xét xử trung bình là 27 tuần. Xét tổng thể trong số các vụ việc đã được đệ trình lên AAT, các vụ việc kháng án liên quan tới nhập cư và nhân đạo[1] là chiếm chủ yếu với khoảng 59,74% tổng số lượng vụ việc.

Chi tiết hơn, trong báo cáo của Bộ phận Nhập cư và Nhân đạo – Toà án Phúc thẩm Hành chính Úc, các số liệu mới được đưa ra về tổng số lượng kháng án nhập cư và nhân đạo trong khoảng thời gian sáu tháng cuối năm 2019 cho thấy những sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong bảng tổng hợp về các vụ việc kháng án tính tới ngày 31/12/2019, các số liệu cụ thể theo từng tháng được liệt kê như sau:

 

 

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Total

Migration

Lodgements

2,424

2,395

2,144

2,326

2,053

1,888

 

          13,230

Decisions

1,911

1,745

1,811

2,089

1,801

1,487

 

10,844

Active

39,538

40,188

40,521

40,758

41,010

41,411

 

41,411

Refugee

Lodgements

1,267

894

1,027

1,109

899

765

 

5,961

Decisions

286

279

251

293

226

220

 

1,555

Active

21,679

22,294

23,070

23,886

24,559

25,104

 

25,104

Migration and Refugee

Lodgements

3,691

3,289

3,171

3,435

2,952

2,653

 

19,191

Decisions

2,197

2,024

2,062

2,382

2,027

1,707

 

12,399

Active

61,217

62,482

63,591

64,644

65,569

66,515

 

66,515

 

 

Bảng tổng hợp các trường hợp kháng án về nhập cư và nhân đạo ở Úc tính tới ngày 31/12/2019.

Nguồn: Toà Phúc thẩm Hành chính Úc.

 

Qua bảng số liệu có thể thấy rằng số lượng vụ việc kháng án ở cả hai lĩnh vực là nhập cư và nhân đạo thì đều có xu hướng giảm dần về cuối năm. Trong đó, số lượt vụ việc liên quan tới nhập cư thường gấp đôi so với lượng người nhân đạo. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 26% số hồ sơ liên quan tới visa nhân đạo (trên tổng số hồ sơ nộp mới) là đã nhận được quyết định của chính phủ về trường hợp của mình, so với khoảng 81,96% số lượng của những người nhập cư.

 

 

Case category

NSW

Vic

SA

Brisbane

Perth

Total

%

Student refusal

1,661

1,611

204

366

233

4,075

31%

Permanent business

686

563

220

437

231

2,137

16%

Nomination/Sponsor approval

782

563

171

389

211

2,116

16%

Partner

638

448

79

127

138

1,430

11%

Visitor

497

321

42

79

69

1,008

8%

Temporary work

353

203

32

110

83

781

6%

Skill linked

221

323

51

97

55

747

6%

Student cancellation

156

111

14

29

15

325

2%

Family

132

99

15

32

28

306

2%

Bridging

80

83

4

9

14

190

1%

Other

44

41

4

17

9

115

1%

Total

5,250

4,366

836

1,692

1,086

13,230

 

 

40%

33%

6%

13%

8%

 

 

 

 

Bảng số lượng vụ việc kháng án nhập cư theo các diện khác nhau trên lãnh thổ từng bang của Úc.

Nguồn: Toà Phúc thẩm Hành chính Úc.

 

Bên cạnh đó, số liệu được liệt kê theo các hồ sơ kháng án theo từng dòng visa nhập cư cụ thể ( ngoài visa nhân đạo) cũng được chia ra theo khu vực lãnh thổ và tiểu bang của Úc. Trong đó, diện kháng án nhập cư phổ biến nhất trên khắp các bang đó là các vấn đề liên quan tới du học tại Úc, số liệu cho thấy số lượng các vụ việc gần gấp đôi so với hai diện nhập cư theo sau là diện đầu tư vĩnh viễn và diện định cư được bảo lãnh. Hai bang có số lượng kháng án nhiều nhất đó là New South Wales và Victoria, khi tổng số lượng vụ việc chiếm tới gần 3/4 số lượng vụ việc trên toàn lãnh thổ Úc.

Đối với số hồ sơ kháng án diện visa nhân đạo, báo cáo đã cho thấy phần lớn các trường hợp tới từ các nước châu Á như là Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, số lượng vụ việc lớn nhất là Malaysia với 48%, theo sau là Trung Quốc (13%) và Thái Lan (10%).  Dựa trên các số liệu của báo cáo năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng kháng án nhập cư giảm 5% trong khi chỉ số này đối với hồ sơ nhân đạo tăng tới 21%.

 

Thời gian xem xét và ra quyết định đối với hồ sơ

 

 

 

On hand

% Finalised within

Median to finalised

Caseload

Lodged

Finalised

as at 31/12/19

12 months

(weeks)

Migration

13,230

10,844

41,411

28%

77

Refugee

5,961

1,555

25,104

21%

132

Total

19,191

12,399

66,515

27%

81

 

 

Bảng thời gian ra quyết định đối với việc kháng án nhập cư và nhân đạo.

Nguồn: Toà Phúc thẩm Hành chính Úc

 

Theo ước tính trung bình, thời gian để giải quyết các vụ việc kháng án nhập cư thường nhanh hơn và tỷ lệ giải quyết xong hồ sơ kháng án nhập cư trong vòng 12 tháng cũng nhỉnh hơn so các vụ việc về hồ sơ nhân đạo mặc dù số lượng các hồ sơ kháng án nhân đạo chỉ gần bằng một nửa so với số lượng kháng án nhập cư. Tính tới ngày 31/12/2019, còn 72% trường hợp kháng án nhập cư có thời gian xử lý hồ sơ quá 12 tháng và 79% trường hợp có thời gian xử lý hồ sơ hơn 12 tháng đối với các vụ việc kháng án liên quan tới hồ sơ nhân đạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Các vụ việc liên quan tới lĩnh vực nhân đạo là kết quả được thống kê từ các hồ sơ visa dòng 866 – visa nhân đạo.