Facebook

Twitter

Copyright 2017 Nguyen Do Lawyers.

9:00 - 17:30

Thứ Hai - Thứ Sáu

+84 916 799 686

+61 401 399 996 (Zalo & Viber)

Facebook

LinkedIn

Search
Menu

Visa 188 – Visa diện đầu tư và kinh doanh sáng tạo

 

Visa 188 – Visa dành cho doanh nhân và nhà đầu tư: cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức.

Nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình hợp pháp gồm: Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi còn độc thân (phụ thuộc) sẽ được cấp visa tạm trú (Visa 188 – Provisional visa) với thời hạn 4 năm 3 tháng, có thể gia hạn trong 2 năm sau đó tùy vào hình thức đầu tư, hoặc tiếp tục nộp đơn xin visa thường trú vĩnh viễn (Visa 888 – Permanent Residence).

Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, hồ sơ đơn giản và dễ chứng minh tài chính. Thông qua mức đầu tư hợp lý, nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ có cơ hội được định cư tại Úc và hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội của Úc.

 

Dạng thị thực Visa 188 bao gồm các diện:

- Visa 188A – Diện kinh doanh đổi mới – Business Innovation Stream

- Visa 188B – Diện nhà đầu tư – Investor Strea.

- Visa 188C – Diện nhà đầu tư trọng yếu – Significant Investor Stream

- Visa 188D – Diện nhà đầu tư cao cấp – Premium Investor Stream

- Visa 188E – Diện nhà đầu tư nhận được vốn đầu tư mạo hiểm - Entrepreneur visa

­

Quyền lợi chương trình Visa 188:

·     Phát triển mở rộng doanh nghiệp hoặc đầu tư vào Úc

·     Cơ hội nhập quốc tịch cho cả gia đình

·     Bảo lãnh người thân sau khi định cư

·     Đi và về Việt Nam bất cứ lúc nào

·     Cơ hội được hưởng các phúc lợi của chính phủ Úc.

 

1. DIỆN KINH DOANH ĐỔI MỚI - Business Innovation Stream – VISA 188A

Điều kiện đương đơn:

·     Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc.

·     Nhận được thư mời nộp visa.

·     Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

·     Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.

·     Trong 2 năm trên 4 năm tài chính gần nhất trước khi nhận thư mời nộp visa, có cổ phần trong các công ty, với tổng doanh thu tối thiểu 500.000 AUD/năm.

·     Góp vốn kinh doanh ở Úc, nắm giữ cổ phần:
+ 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/ năm
+ 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/ năm
+ 10% nếu công ty đã công khai niêm yết.

·     Có sự nghiệp kinh doanh thành công, mong muốn sở hữu và duy trì việc kinh doanh tại Úc.

·     Vào thời điểm được mời nộp visa, đương đơn và vợ/chồng phải có tổng tài sản đạt tối thiểu 800.000 AUD. Tài sản này phải là tài sản hợp pháp và được chuyển sang Úc trong 2 năm tính từ khi được cấp visa.

·     Đương đơn và vợ/chồng không được có liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư bất hợp pháp.

 

Điều kiện để trở thành thường trú nhân chính thức: (Subclass 888)

·     Sống tại Úc và giữ visa 188A  tối thiểu 1 năm trên 2 năm gần nhất trước khi nộp đơn xin visa thường trú.

·     Có cổ phần và trực tiếp quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc trong 2 năm ngay trước ngày nộp đơn.

·     Doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.

·     Góp vốn kinh doanh, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty tại Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu:
+ 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm.
+ 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm.
+ 10% nếu công ty đã công khai niêm yết, lên sàn chứng khoán.

·     Có mã số kinh doanh tại Úc (Australia Business Number) cho từng doanh nghiệp.

·     Nộp báo cáo hoạt động kinh doanh cho Cơ quan thuế Úc trong 2 năm gần nhất trước ngày nộp đơn

·     Không được mua cổ phần/ doanh nghiệp từ người mà người đó là đương đơn đã tiến hành xin visa subclass 888 hoặc các loại visa thường trú yêu cầu kĩ năng kinh doanh (subclass 890, 891, 892 và 893), trừ khi đương đơn và người đó tiến hành hoạt động kinh doanh chung tối thiểu 1 năm trước khi nộp hồ sơ xin visa thường trú.

·     Đương đơn hoặc/ và người phối ngẫu (vợ/chồng) phải thỏa mãn tối thiểu 2 điều kiện trong các điều kiện sau đây:
+ Tổng tài sản ròng doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 200.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.
+ Tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 600.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.
+ Sử dụng tối thiểu 2 lao động làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Úc trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn. Người lao động phải là Công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc người có passport New Zealand và không phải thành viên trong gia đình của đương đơn.

 

2. DIỆN ĐẦU TƯ CÓ BẢO LÃNH - Investor Stream – VISA 188B

Điều kiện đương đơn:

·     Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc.

·     Nhận được thư mời nộp Visa.

·     Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

·     Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.

·     Có trình độ cao trong quản lý hoạt động kinh doanh hoặc quản lý quỹ đầu tư hợp pháp.

·     Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư.

·     Cam kết rõ ràng về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi đầu tư lấy visa.

·     Có ý định rõ ràng về việc tiếp tục sinh sống tối thiểu 2 năm tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà đương đơn được chỉ định đầu tư.

·     Trong 1 năm trên 5 năm tài chính gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải quản lý trực tiếp:
+ Một doanh nghiệp, trong đó đương đơn và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 10% cổ phần hoặc;
+ Quỹ đầu tư có giá trị tối thiểu 1.5 triệu AUD.

·     Trong 2 năm gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn và người phối ngẫu phải có tổng tài sản đạt tối thiểu 2.25 triệu AUD. Tài sản này phải được chuyển hợp pháp sang Úc trong vòng 2 năm kể từ ngày visa được cấp.

·     Đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc, và duy trì khoản đầu tư tối thiểu 4 năm.

 

Điều kiện để trở thành thường trú nhân chính thức (Subclass 888):

·     Sống tại Úc và giữ visa 188B trong thời gian tối thiểu 2 năm trên 4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú.

·     Giữ khoản đầu tư trong 4 năm.

·     Nếu đương đơn xin visa 188B trước ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin visa thường trú 888 sau 3 năm 11 tháng. Nếu đương đơn xin visa 188B sau ngày 1 tháng 7 năm 2015, đương đơn phải giữ visa 188B tối thiểu 4 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú 888.

 

3. DIỆN ĐẦU TƯ CAO CẤP - Premium Investor Stream – VISA 188C

Điều kiện đương đơn:

·     Được đề cử bởi Cơ quan thương mại (Austrade) đại diện cho chính phủ Úc.

·     Nhận được thư mời nộp Visa.

·     Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

·     Đương đơn phải đầu tư tối thiểu 15 triệu AUD theo một trong các dạng đầu tư sau:
+ Đầu tư vào tài sản niêm yết trên sàn chứng khoán Úc.
+ Đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc bán chính phủ.
+ Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp; Hoặc phiếu phát hành do một công ty niêm yết của Úc (hoặc công ty con sở hữu 100% vốn của tổ chức niêm yết tại Úc); Hoặc các trái phiếu doanh nghiệp Úc được xếp loại đầu tư; Hoặc các trái phiếu đã được đánh giá bởi cơ quan đánh giá nợ được AFS (Australia Finance Service) cấp phép.
+ Đầu tư vào các công ty trách nhiệm hữu hạn của Úc.
+ Bất động sản ở Úc trừ nhà ở.
+ Đầu tư vào các khoản tiền hoãn lại hàng năm (Deferred annuities) do các công ty Úc đăng ký.
+ Đầu tư vào các khoản đóng góp từ thiện đã được chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ chấp thuận.

·     Cam kết rõ ràng, cụ thể về việc sẽ tiếp tục các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc sau khi có kết quả cấp visa.

·     Đương đơn và/ hoặc người phối ngẫu phải có tài sản ròng tối thiểu 15 triệu (có được từ nguồn hợp pháp) và sẵn sàng sử dụng để đầu tư tại Úc.

·     Đương đơn và người phối ngẫu không được liên quan đến các hoạt động đầu tư và kinh doanh bất hợp pháp.

·     Đương đơn và các thành viên gia đình của đương đơn (từ 18 tuổi trở lên) phải đồng ý rằng sẽ không thực hiện bất kì hành vi nào gây nên sự tổn thất cho nước Úc liên quan đến quỹ đầu tư đã thực hiện.

·     Thu nhập từ quỹ đầu tư đã thực hiện phải được đóng thuế đầy đủ theo luật Thuế của Úc.

 

Điều kiện  để trở thành thường trú nhân chính thức (Subclass 888):

·     Giữ visa 188C trong thời hạn tối thiểu là 1 năm.

·     Giữ khoản đầu tư liên tục trong vòng 1 năm, và trong suốt khoản thời gian giữ visa 188C.

 

 

Visa 132 - Diện doanh nhân tài năng

Visa 132 - Diện doanh nhân tài năng

Visa 132 là visa thường trú cho phép đương đơn thành lập hoặc phát triển một doanh nghiệp có sẵn tại Úc. Visa này có 2 diện: - Visa 132A – Diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công (Significant Business History stream) - Visa 132B – Diện doanh nhân được tài trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Entrepreneur stream)

Chi tiết

Visa 132A - Diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công (Significant Business History stream)

Visa 132A- diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công là một trong 2 diện của dòng visa 132 – visa cho doanh nhân tài năng. Các quy định cụ thể của visa 132A như sau:

Chi tiết
Visa 132A - Diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công (Significant Business History stream)
Visa 132B - Diện doanh nhân được tài trợ vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm

Visa 132B - Diện doanh nhân được tài trợ vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm

Visa 132B là visa thường trú dành cho đương đơn được tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ công ty là thành viên của Hiệp hội Vốn đầu tư mạo hiểm Úc AVCAL

Chi tiết

Liên hệ chúng tôi

Tư vấn miễn phí

 

Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi

Trung tâm tin tức và truyền thông